به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: یکی از مباحث مهمی که در جلسات شبانه مطرح شد این بود که دولت زودتر بودجه را به مجلس ارائه دهد.

وی افزود: دولت می‌گوید که دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه این است که نمی‌داند در مورد قیمت ارز چگونه باید عمل شود، بر همین اساس قصد دارد که یک توافق اولیه داشته باشد و بعد بودجه را ارائه دهد.

فولادگر ادامه داد: البته ما خواستهایم که دولت بودجه را زودتر ارائه کند تا بعد در مورد رقم ارز به یک توافق برسیم.