به گزارش افکار، دکتر دیواندری با اشاره به این که به عنوان مدیرعامل بانک، طی سالهای گذشته بر رعایت مقررات بین المللی تاکید کرده و در این زمینه سخت گیرانه عمل کردهام،اظهار کرد: رعایت مقررات بین المللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانکهای مستقل زیر مجموعه و بانکهایی که بانک ملت در آنها سهام دار است به همین صورت بوده است.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این که به رغم عمل به قوانین، با نهایت تعجب در جولای سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی ۲.۵ سال پیش اتحادیه اروپا با طرح دلایلی مبهم این بانک را مورد تحریم قرار داد، اضافه کرد: پس از انجام این تحریم تعدادی از سهامداران عمده و بخش حقوقی بانک تصمیم گرفتند ضمن تشکیل یک تیم حقوقی در داخل کشور و بهره گیری از وکلای خارجی با انجام کار حقوقی به صورت فشرده طی دو سال و نیم گذشته از حقوق بانک با طرح شکایت در دادگاه لوک زامبورگ دفاع کنند و خوشبختانه دیروز سه شنبه مصادف با عید بزرگ میلاد رسول اکرم رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.

دیواندری در ادامه گفت: براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطعنامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: همچنین دادگاه اتحادیه را مکلف به پرداخت هزینه‌های دادرسی اعم از کارشناسی حقوقی – دادرسی – وکلا و … کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه‌های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.
وی ادامه داد: با توجه به این که روش حاکم بر دادگاه اتحادیه اروپا آرا وحدت رویه است اطمینان دارم این نتیجه در دعاوی سایر بانک‌ها و موسسات اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

دیواندری در خصوص تجدید نظر خواهی گفت : درمتن رای اشاره ای به امکان تجدید نظر خواهی اتحادیه اروپا نشده است . لذا برای ما مشخص نیست که اتحادیه اروپا امکان فرجام خواهی دارد یا خیر.