به گزارش افکار، باتوجه به تمدید قرار داد شرکت پتروشیمی پردیس با این بانک درخصوص پرداخت سود سهام سال ۹۱ ، کلیه شعب بانک تجارت آمادگی کامل را برای پرداخت سود سهام این شرکت دارند.

بانک تجارت یکی از بانکهای عامل حامی صنایع نفت و پتروشیمی کشور است که در منطقه عسلویه دارای شعب متعددی برای ارائه خدمات مطلوب به این صنایع میباشد.