"بشير احمد احمدي"، در حاشيه مراسم افتتاح ششمين نمايشگاه بينالمللي کشاورزي، ادوات و ماشينآلات کشاورزي، نهادهها، تجهيزات آبياري و کشتهاي گلخانه، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا گفت: تاکنون بيش از ۲۶۰ هکتار از اراضي ولايت هرات تحت کشت زعفران قرار گرفته و اين روند نيز براي کشت اين محصول روبه افزايش است.

وی افزود: در ۳۵ سال گذشته کشت زعفران در افغانستان رواج داشته است اما ۳ دهه جنگ باعثشد که محصول فوق در این کشور کشت نشود.

وی با اشاره به اینکه کشت زعفران به طور کامل جایگزین کشت خشخاش در ولایت هرات افغانستان شده است، بیان کرد: تاکنون در این ولایت بیش از دو تن زعفران تولید شده است.

معاون زراعت ولایت هرات افغانستان تصریح کرد: میانگین تولید زعفران در ولایت هرات افغانستان در حال حاضر در حدود ۱۰ کیلوگرم در هکتار است که بعضا برخی از زعفرانکاران نمونه تا ۱۶ کیلوگرم در هر هکتار زعفران تولید می‌کنند.

احمدي، نبود مواد شيميايي در خاک افغانستان را از دلايل کيفيت بالاي زعفران در اين کشور عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس نتايج آزمايشگاهي در فرانسه، زعفران کشت شده در افغانستان از طعم و رنگ بسيار خوبي برخوردار بوده است.