افکار- کريمي کارشناس کشاورزي، اظهار داشت: بدون شک، فاصله گرفتن از فصل برداشت يکي از دلايلي است که تقريبا همه ساله سبب افزايش نسبي قيمت برنج مي شود.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه امسال جایی برای نگرانی از لحاظ کمبود برنج و افزایش قیمت دوباره آن تا پایان امسال وجود ندارد.
کریمی اظهار داشت: یکی از علت های افزایش قیمت برنج، نبود نظارت بر توزیع، قیمت گذاری و تعیین نرخ برنج است.
نظارت بر نحوه توليد و توزيع برنج، کوتاه کردن دست دلالان و سودجويان در توزيع اين محصول، مي تواند از افزايش قيمت برنج جلوگيري به عمل آورد.