افکار- امروز، چهارشنبه، نرخ ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا و یورو با افزایش همراه شد. این اتفاق در حالی رخ داد که سرمایهگذاران به بررسی مجدد بیانیه جی ۷ در مورد نرخهای ارز پرداختند که با هدف از بین بردن نگرانیها در مورد وقوع نبرد ارزی صادر شده بود، اما در عوض منجر به برانگیخته شدن دور جدیدی از بیثباتیها شد.

جی ۷ در این بیانیه مجددا تعهد خود را به پایبندی به نرخ‌های ارز تعیین شده توسط بازار تأیید کرد و گفت که سیاست‌های مالی و پولی نباید با هدف کم‌ارزش کردن پول رایج کشور‌ها اتخاذ شود. این جمله به منزله چشم‌پوشی از تضعیف اخیر ین است.

اگر‌چه، یکی از مقامات گروه بعدتر گفت که بیانیه سه‌شنبه به منظور نشان دادن نگرانی‌ها در مورد تغییرات بیش از حد ین صادر شده است تا باعثایجاد روند عکس در مسیر حرکت آن شود.

بر اساس این گزارش، نرخهای دلار و یورو هر کدام با ۰.۳ درصد کاهش بهترتیب به ۹۳.۲۰ ین و ۱۲۵.۴۲ ین رسیدند.