افکار

- موضوع اصلی در مسکن ویژه تهران شرایط پرداخت بها و اقساط موردنظر است که باید مبلغ کل هر واحد شامل بهای تمام شده ساخت اعیان با احتساب کلیه هزینه‌های مربوطه و بهای کارشناسی روز قدرالسهم عرصه باشد که به صورت نقد و اقساط پرداخت شود.

بنابراین گزارش، در طرحی که در حال تهیه است و به زودی تصمیم نهایی در خصوص تأیید و یا رد آن توسط نیکزاد وزیر راه و شهرسازی گرفته خواهد شد پیشنهاد شده است به جای پرداخت هر سه ماه ۲۰ میلیون تومان، هر سه ماه ۱۵ میلیون تومان پرداخت شود.

این گزارش اضافه می کند: براساس بخشنامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی در ۱۵ شهریور ماه سال جاری برای مسکن ویژه تهرانسر ابلاغ کرد، مقرر شد تا متقاضیان پس از ثبت‌نام در شعب بانک مسکن در چهار قسط و آن هم هر سه ماه یک بار ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

با گذشت زمان و پس از آنکه مسئولان راه و شهرسازی دیدند چندان استقبالی از پروژه تهرانسر نشد و کمتر از یک هزار نفر در پروژه یاد شده ثبت‌نام کردند به فکر چاره‌ برای افزایش استقبال از مرحله بعدی مسکن ویژه تهران افتادند.

بر اساس این گزارش قبل از آغاز ثبت‌نام برای پروژه تهرانسر گفته می‌شد قرار است ۴ هزار واحد مسکونی احداثشود، اما عدم استقبال باعثشد تا این پروژه به ۲ هزار واحد کاهش یابد.

مسئولان ارشد بخش مسکن برای اینکه سرنوشت پروژه آتی شهر به پروژه تهرانسر دچار نشود برای استقبال بیشتر پیشنهاد داده‌اند مبلغ ۲۰ میلیون تومانی اقساط به ۱۵ میلیون تومان کاهش یابد.

یک مقام مسئول نیز با تأیید این طرح گفت: برخی از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در پرداخت قسط دوم ۲۰ میلیون تومان یک مقدار به مشکل خورده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ۱۵ میلیون تومان می‌تواند باعثشود تا استقبال زیادی از پروژه آتی شهر شود.

بخشنامه ای که وزیر راه و شهرسازی برای پروژه «تهرانسر» ابلاغ کرد بدین شرح است:

سهم نقدی: کل بهای تمام شده ساخت اعیان و هزینه های مربوطه و ۳۰ درصد از بهای کارشناسی روز قدرالسهم عرصه بصورت نقدی و در ۵ مرحله به شرح زیر پرداخت می گردد:

پرداخت اول: ۲۰۰ میلیون ریال بهنگام افتتاح حساب در بانک مسکن

پرداخت دوم: ۲۰۰ میلیون ریال حدود ۳ ماه پس از پرداخت اول بشرح مراحل مندرج در این بخش

پرداخت سوم: ۲۰۰ میلیون ریال حدود ۳ ماه پس از پرداخت دوم بشرح مراحل مندرج در این بخش

پرداخت چهارم: ۲۰۰ میلیون ریال حدود ۳ ماه پس از پرداخت سوم بشرح مراحل مندرج در این بخش

پرداخت پنجم: الباقی سهم نقدی قبل از تحویل واحد

سهم اقساطی: ۷۰ درصد بهای کارشناسی قدرالسهم عرصه بصورت اقساط ماهیانه طولانی مدت(حداکثر ۱۰ ساله) پرداخت خواهد شد. به نحوی که اقساط ماهیانه سال اول حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.

متقاضیان ثبتنام در مسکن ویژه تهران همچنان باید چهار شرط سرپرست خانوار، فاقد مسکن، عدم استفاده از تسهیلات دولتی و پنج سال سکونت در تهران را داشته باشد.