افکار- بهاي نفت در بازار هاي اروپا، افزايش و در آمريکا با کاهش همراه بود.

بر این اساس، نفت خام سبک شیرین آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت، با هفده سنت کاهش معادل نود و پنج دلار و شصت و هشت سنت در هر بشکه معامله شد.

همچنين نفت خام برنت درياي شمال نيز با چهارده سنت افزايش به قيمت صد و هفده دلار و هشتاد سنت در هر بشکه رسيده است.