افکار- به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، معاون عملیات این شرکت در این خصوص گفت: این مانور روز گذشته راس ساعت ۱۰ صبح با اعلام از کار افتادن نیروگاه و قطع برق پالایشگاه آغاز شد.
محمد فرزانه مقدم اظهارداشت: پس از اعلام وضعیت، مدیران ارشد پالایشگاه خانگیران با حضور در اتاق بحران به بررسی سریع موضوع پرداختند.
وی با اشاره به اینکه طی این مانور برق کارگاه مرکزی، اداره مرکزی و استراحتگاه قطع گردید تصریح کرد: در طول برگزاری مانور، چگونگی استفاده از برق سراسری به عنوان منبع دوم مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مقام مسئول تاکید کرد: پس از بررسی موضوع، اشکالات پیش رو شناسایی و هماهنگی های بیشتر برای برطرف شدن موانع در دستور کار مسئولین ارشد پالایشگاه خانگیران قرار گرفت.
فرزانه مقدم با بیان اینکه اجرای مانورهای مختلف در طول سال برنامه ریزی شده است اضافه کرد: مانورهای مختلف شامل نشت شدید گاز، نشت شدید مایعات نفتی، قطع هرگونه ارتباطات بی سیم و تلفن، زلزله، طوفان و سیل از جمله مانورهای شرایط اضطراری است که در طول سال به طور منظم و دوره ای برگزار می شود.
معاون عملیات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در ادامه به نتایج برگزاری این مانور اشاره کرد و بیان داشت: پیش بینی و کسب آمادگی و واکنش در مقابل شرایط اضطراری، دستور العمل استفاده از برق شبکه سراسری، مدیریت تولید در مواقع قطع برق و بررسی اولویت مصرف هنگام استفاده از برق شبکه سراسری از جمله نتایج این مانور بود.
گفتنی است: این مانور به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید و مقرر شد پس از انجام اقدامات اصلاحی شش ماه بعد مرحله دوم مانور قطع برق برگزار شود