افکار- صمد کریمی افزود: این کالاها قبلا به نرخ ارز در شبکهی صرافیهای مجاز وارد کشور میشدند، بنابراین با اختصاص ارز مبادلهای به آنها در آیندهای نه چندان دور کاهش قیمت خواهند داشت.

وی گفت: نظر به این‌که تقاضای واقعی ارز به سیستم بانکی و یا بازار بین بانکی کشور هدایت شده است، براساس تصمیمات جدید عرضه‌ی ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تقویت شده که منجر به تعمیق فعالیت این مرکز خواهد بود به عبارتی دیگر تصمیم بزرگ گرفته شده که براساس آن عمده‌ی منابع ارزی کشور به مرکز مبادله‌ ارزی کشور هدایت خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان این‌که اقدامات لازم جهت تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی نهم با عنوان کلی کالاهای نهایی بادوام توسط بانک مرکزی انجام پذیرفته، گفت: از این رو وارد‌کنندگان کالا و تجار جهت وارد‌کردن کالاهای مشمول این گروه پس از انجام تشریفات ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه‌ی تجارت به شعب ارزی بانک‌های عامل در تهران و شهرستان‌ها مراجعه کنند و بدیهی است پس از تامین ارز کالاهای مشمول این گروه به نرخ مبادله‌ای واردات آنها در آینده‌ای نه چندان دور کاهش خواهد یافت.

وی گفت: اهداف آتی مرکز مبادلات ارزی نیز با توجه به آسیب‌شناسی فعالیت آن کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و هزینه‌ی فرصت وارد‌کنندگان از مرکز است و هم‌چنین افزایش سرعت تامین ارز خواهد بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه امروز ریال در مقابل اکثر اسعار مورد معامله در مرکز مبادلات تقویت شده، اظهار کرد: امروز نرخ مبادلهای دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل بوده و هر یورو نیز با ۸۶ ریال کاهش روبهرو شد و به عبارتی دیگر اسعار مورد معامله روندی ثابت و یا کاهشی داشتند.