افکار -

نعمت‌الله ترکی درباره پرداخت عیدانه‌ شهروندان تهرانی اظهار داشت: تمامی شهروندان تهرانی تا پایان هفته دوم اسفند عیدانه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این عیدانه بر اساس دهکها پرداخت نمیشود گفت: به هر نفر از اعضای خانواده حداقل ۷۰هزار تومان پرداخت میشود و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امدادند، ۱۰۰هزار تومان دریافت میکنند.