افکار

- در حالی که پیش از این قیمت مرغ طی دو هفته گذشته به یکباره از کیلویی ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، با توزیع گسترده مرغ گرم و منجمد این نرخ در روز گذشته به کیلویی ۵ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.

البته افزایش قیمت مرغ در حالی صورت گرفته بود که ماهانه بیش از ۱۵ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود که بیش از نیاز مصرف داخلی است و ۱۲۰ هزار تن ذخیره‌سازی هم در انبارها وجود دارد.

در همین حال قیمت تخم‌مرغ نیز به شانه‌ای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما به تزریق بیشتر تخم‌مرغ به بازار دوباره در قیمت شانه‌ای ۵۵۰۰ تومان یعنی قیمت قبلی تثبیت شد.

تولید تخم‌مرغ نیز در کشور بیش از نیاز است و براساس تفاهم‌نامه سه جانبه وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری مرغ تخم‌گذار قرار است تا آذر ۹۲ ماهانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ به کشورهای دیگر صادر شود، در مدت حدود سه ماه حدود ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ به ۵ کشور منطقه صادر شده است.

در حالی که کشور تولید مازاد و صادرات تخم مرغ دارد، اما طی دو هفته گذشته قیمت آن بدون دلیل افزایش یافت.

افزایش بیدلیل به رغم مازاد تولید و صادرات برخی محصولات زنگ خطری برای متولیان تنظیم بازار است، تا ریشههای آن را جستوجوی و در جهت رفع آن بر آیند چرا که حساسیت کنترل بازار در آستانه بازار شب عید بیش از پیش است.