افکار

- نعمت الله ترکی گفت: بر اساس نرخ مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت پسته درجه یک با نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در تمامی فروشگاههای خشکبار مجاز است و بیشتر از آن تخلف محسوب شده و بازرسان و ماموران تعزیرات بر اساس قانون با متخلفان برخورد می کنند.

وی افزود: بر اساس حکم تعزیرات حکومتی استان تهران ۸ محتکر بزرگ پسته جریمه سنگین شدندو حدود ۵ هزار تن پسته احتکار شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازار با قیمت مصوب از روز سه شنبه توزیع می شود.