افکار- یدالله صادقی اظهار داشت: دو نفر از کسانی که به دلیل گرانفروشی پستههای آنها ضبط شده بود، موافقت کردهاند تا پسته را به قیمت هر کیلو گرم ۳۰ هزار تومان عرضه کنند.

وی افزود: پسته یاد شده درجه ۱ و از نوع مرغوب است که ابتدا در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و پس از آن در شبکه‌های توزیع عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران گفت: حجم این پسته ۵ هزار تن است و با این حال انجمن پسته متعهد شده است که روزانه ۲۰۰ تن پسته در اختیار ما قرار دهد.

وی همچنین در خصوص قیمت مرغ گفت: متوسط قیمت مرغ شب گذشته در شهر تهران هر کیلو گرم ۵۸۰۰ تومان بوده است و با توجه به اینکه قیمت عمده فروشی مرغ صبح امروز ۵۴۰۰ تومان بوده، انتظار می‌رود تا قیمت خرده فروشی نیز پایین‌تر آمده و تا ۵۷۰۰ تومان نیز برسد.

صادقی گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار از امروز مرغ منجمد به قیمت ۴۸۰۰ تومان در نمایشگاه‌های بهاره آغاز شده است و به زودی در کل شبکه به همین قیمت توزیع می‌شود.

رئیس سازمان صنعت در خصوص قیمت و زمان توزیع میوه شب عید گفت : قیمت میوه شب عید در زمان توزیع آن اعلام میشود و از ۲۰ اسفند ماه نیز این آمادگی وجود دارد، تا میوه شب عید را توزیع کنیم، اما عمدتاً مردم از ۲۵ اسفندماه خریدهای خود را آغاز میکنند.