افکار گروه اقتصادی:

با نزدیک شدن به ماه پایانی سال جاری دولت همچنان از ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی خودداری می کند. کارشناسان آسیب های این امر را در شرایط فعلی اقتصاد کشور مضاعف بر هر سال می دانند، عزت الله یوسفیان ملا عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکار در این رابطه گفت: تأخیر در تقدیم بودجه از طرف دولت به نفع هیچکس نیست و این موضوع باعثضررو زیان کشور می شود.

وی تأخیر به وجود آمده را خواست دولت دانست و بیان داشت در این مورد مجلس هیچ اقدام قانونی نمی تواند انجام دهد.

نماینده مردم آمل در خصوص تأثیرات این تأخیر به خبرنگار ما گفت: به نظر بنده این تأخیر دقیقا ضرری به اندازه رقم بودجه، به کشور می زند. یعنی اگر به طور مثال ۴۰۰۰میلیارد تومان بودجه کشور باشد این تأخیر دقیقا به اندازه ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان به کشور زیان می‌رساند. درحال حاضر درکشور۴۰۰۰پروژه ملی با ۹۰۰۰میلیاردتومان هزینه درحال انجام است که با این وضع و اوضاع بودجه اگر جریمه تأخیر و دیرکرد را تنها ۲۰ درصد برای پیمانکاران در نظر بگیریم متوجه می شویم که چگونه این تأخیر مسبب زیان کشور خواهد بود.

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: چنین مشکلاتی فقط آسیب رساندن به مملکت است و به نفع هیچکس نیست. چرا که تمام فعالیت‌های اقتصادی کلان مملکتی را تحت الشعاع قرار داده و باعثبلاتکلیفی درانجام امور مملکتی شده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که مقام معظم رهبری تأکید فراوان بر انجام فعالیت‌های اقتصادی وطنی دارند تا جایی که ایشان امسال را نیز سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ملی نامیدند. و تأخیر در تقدیم بودجه فقط به کشور آسیب می زند.

وی درمورد پیش بینی زمان تقدیم بودجه به مجلس گفت: دولت تا زمانی که به تنگنا نیفتاد بودجه را به مجلس نمی‌آورد. اما با توجه به اینکه نزدیک به پایان سال هستیم قطعا دولت در پرداخت‌ها و خرج‌هایش دچار مشکل می شود و بودجه را تا قبل از سال جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که به طور قانونی ۵۵ روز زمان در اختیار کمیسیون تلفیق است تا بودجه را بررسی کند و سپس در صحن علنی مجلس رسیدگی به بودجه آغاز می گردد. با توجه به این مدت زمان قانونی قطعا تصویب بودجه با سال آینده موکول می گردد.

رئیس کمیسیون آیین نامه های مجلس ادامه داد: مجلس ازنظر قانونی اقدامی را در خصوص این تأخیر پیش آمده نمی تواند انجام دهد و تنها راهکار مجلس برگذاری جلسات متعد و انجام مصاحبه با رسانههای مختلف است تا موضوع را به گوش دولت برسانند.