به گزارش افکار ، دراین مراسم گروه صنعتی ایران خودرو دارنده رتبه دوم از ۴۰۰ شرکت برتر ، رتبه سوم ارزش افزوده و رتبه اول اشتغال زایی شناخته ومعرفی شد .

در پانزدهمین دوره ارزیابی شرکت های برتر که ازسوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شد، شرکت ساپکو رتبه ششم درمیان ۴۰۰ شرکت برتر ایران را بدست آورد و لوح تقدیر ویژه همایش به مدیر عامل ساپکو داده شد.

درمراسم تقدیر از شرکت های برتر که درسالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات و ارزآوری را یک اولویت مهم برشمرد و گفت: بیش تروقت خودرو سازان صرف تامین هزینه های مالی، پولی و ارزی شده است.

غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل ایدرو دراین مراسم اظهارداشت: خودرو سازمان ما مجبورند باپرداخت ۱۳۰ درصد ال سی گشایش اعتبار کننداین درحالی است که این مبلغ قبلا ۱۰ درصدبود.

براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی ، درمیان ۱۰۰ شرکت دوم ، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با ۱۹ هزارو ۱۹۴ میلیارد ریال دارایی ، رتبه چهارم بیش ترین دارایی را به دست آورد