به گزارش افکار، براساس نتايج رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي،گروه صنعتي ايران خودرو با فروش ۱۲۶ هزار و ۶۹۶ ميليارد ريال در سال ۹۰، رتبه دوم فروش را در ميان صد شركت برتر ايران به دست آورد.

براساس این گزارش، شرکت ساپکو با ۷۵ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال فروش درسال ۹۰ رتبه ششم جدول صد شرکت برتر را از نظر میزان فروش به خود اختصاص داده است. در رتبه بندی دوم صد شرکت، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با ۱۹ هزار و ۱۹۴ میلیاردریال دارایی، ‌ رتبه چهارم بیشترین دارایی را به دست آورده است.

در میان صد شرکت چهارم که در این دوره توسط سازمان مدیریت صنعتی ارزیابی شده اند، شرکت تولید محور خودرو با ۸۸۰ میلیارد ریال فروش، رتبه چهارم بالاترین فروش را به دست آورده و نسبت به رتبه دوره قبل خود، ۲۸ پله ارتقا پیدا کرده است.

در فهرست ۴۰۰ شرکت بزرگ کشور که از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده، ‌ ایران خودرو رتبه اول را در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو از آن خود دارد.

گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۴۳ شرکت، ‌ دومین رتبه را از نظر تعداد شرکت ها در گروه را در اختیار دارد و رتبه اول از آن شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی با ۵۰ شرکت است. گروه صنایع خودرو با ۱۵ درصد سهم، ‌ جایگاه دوم را از نظر میزان فروش در میان صد شرکت برتر در اختیار دارد. جایگاه اول از آن بانک ها و موسسات اعتباری است. در این ارزیابی ها گروه خودرو با ۱۳ درصد، ‌ رتبه سوم از نظر ارزش افزوده و با شش درصد جایگاه سوم از نظر دارایی ها را در اختیار دارد.

دو گروه اول از نظر اشتغال زايي، شامل بانك ها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو هستند.