افکار- عبدالامیر یاقوتی در واکنش به گلایه برخی از مشترکین نسبت به افزایش قیمت برق در دوره اخیر گفت: هزینه برق هیچ گونه افزایشی نداشته است.

وی با اشاره به این‌که تقاضای مشترکین برای دریافت کنتور در سال جاری همچون سال‌های گذشته پنج تا شش درصد رشد داشته است، اظهار کرد: کنتور برق به متقاضیان براساس نوبت تحویل داده می شود.

معاون خدمات مشترکین و بازاریابی شرکت توزیع برق تهران با تاکید بر این‌که درصورت وجود امکانات و شرایط لازم مشترکین بیش از یک تا دو هفته در انتظار کنتور باقی نمی‌مانند گفت: برای تحویل برق باید امکانات لازم وجود داشته باشد و یکی از عوامل تامین کنتور هم است.

یاقوتی با تاکید بر این‌که در رابطه با تامین کنتور هیچ مشکلی نداریم اظهار کرد: متناسب با ظرفیت موجود کنتور برای نصب آماده تحویل هست.

وی خاطرنشان کرد که کنتور همواره به مشتریان متقاضی در حال تحویل داده شدن است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون خدمات مشترکین و بازاریابی شرکت توزیع برق تهران در پایان در مورد استفاده از برق به صورت غیر مجاز توسط مشترکینی که کنتور ندارند گفت: نظارتها صورت میگیرد و نبود کنتور دلیلی برای استفاده از برق به صورت غیر مجاز نیست. باید براساس ظرفیت از برق استفاده شود.