به گزارش افکار، مدیریت شعب استان لرستان با هدف توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در میان اقشار مختلف جامعه، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه تمام پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه خیابان شریعتی شهرستان خرم آباد اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، تمامی متقاضیان می توانند پس از اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خود در شعب بانک ملت، از طریق پایانه های پرداخت الکترونیک منصوب در جایگاه عرضه سوخت، وجه مورد نظر را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.