به گزارش افکار ،کيانوش پورمجيب معاون کيفيت ايران خودرو با بيان اين مطلب، هشدار داد درصورتي كه بنزين يورو۴ به حد كفايت عرضه نشود، بنزين يورو ۲ يا بنزين مخلوط يورو۲ و يورو۴ در موتورهايي كه براي يورو۴ كاليبره شده اند، مشكلاتي براي خودرو ايجاد مي كند.

وی کاهش ۴۰ درصدی عمرکاتالیست، افزایش مصرف سوخت و آسیب دیدن برخی قطعات حساس موتور را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: مهندسان ایران خودرو درحال تهیه گزارش کارشناسی در این زمینه هستند که در آن تبعات این امربرای همگان تشریح می شود.