وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت با لغو ممنوعيت تردد اتوبوس ها و ميني بوسهاي ديزلي در تهران، با شمارهگذاري اتوبوسها و مينيبوسهاي نفت سوز يا گازوئيلي موافقت كردند.

به گزارش فارس، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با شماره‌گذاری اتوبوس‌های شهری و مینی‌بوس‌های دیزلی(نفت گاز سوز یا گازوئیلی) برای تردد در کلان شهرهای کشور موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، ‌ تصویب نامه های مربوط به ممنوعیت تردد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های دیزلی در تهران که از سوی هیئت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۷ ممنوع شد، نیز لغو شد.

بر اساس این مصوبه، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت همچنین با افزایش میزان تسهیلات و کمک های بلاعوض برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، کمک بلاعوض برای از رده خارج کردن تاکسی‌ها ۳۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر ۱۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر ۲۰میلیون ریال، مینی‌بوس ۳۰ میلیون ریال، اتوبوس برونشهری ۱۰۰ میلیون ریال، کامیونت(۵/۳ تا ۶تن) ۳۰ میلیون ریال، کامیون سبک(۶ تا ۱۰ تن) ۴۰ میلیون ریال، کامیون متوسط(۱۰ تا ۲۶ تن) ۵۰ میلیون ریال، کامیون سنگین(۲۶ تا ۳۲ تن) ۷۰ میلیون ریال و کامیون کشنده ۸۰ میلیون ریال تعین شده‌است.

بر اساس این مصوبه، تسهیلات بانکی(حداکثر تا ۸۰ درصد قیمت خودرو) برای تاکسی‌ها ۷۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر ۷۰ میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر ۷۰ میلیون ریال، مینی‌بوس ۲۰۰ میلیون ریال، اتوبوس برونشهری ۱۲۰ میلیون ریال، کامیونت(۵/۳ تا ۶تن) ۲۰۰ میلیون ریال، کامیون سبک(۶ تا ۱۰ تن) ۳۰۰ میلیون ریال، کامیون متوسط(۱۰ تا ۲۶ تن) ۶۰۰ میلیون ریال، امیون سنگین(۲۶ تا ۳۲ تن) ۷۰۰ میلیون ریال و کامیون کشنده ۸۰۰ میلیون ریال تعین شده‌است.
بر اساس این مصوبه، دوره بازپرداخت تسهیلات نیز ۶۰ ماهه، ۷۲ ماهه و ۸۴ ماهه تعیین شده‌است.
اين مصوبه از سوي رئيس جمهور تاييد شده و از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شدهاست.