افکار -

سیدحسین آزادرزم اظهارکرد: با توجه به قیمت‌های اخیر پسته، این محصول را نمی‌آوریم با این قیمت‌ها کسی سراغ پسته نمی‌آید.

وی افزود: بازار پسته در دست بعضی افراد سرمایه‌دار افتاده است که این افراد پسته را با قیمت بالا به صورت عمده و انبوه خریداری و عرضه می‌کنند.

آزادرزم تصریح‌کرد: در حال حاضر قیمت پسته درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان، درجه دو ۵۵ هزار تومان و درجه سه ۴۰ هزار تومان است، اما با این قیمت مردم نمی‌توانند حتی نیم کیلو هم خرید کنند.

رییس اتحادیه آجیل فروشان اهواز عنوان‌کرد: از دولت می‌خواهیم که بر بازار پسته نظارت کند و عمده‌فروشانی که با تناژ بالا پسته را با قیت بالایی می‌فروشند برخورد داشته باشد؛ البته دیگر آجیل‌ها نیز قیمت‌ها بالایی دارند و هم‌اکنون هر کیلو مغز بادام ۴۰ هزار تومان، مغز گردو ۳۶ هزار تومان و تخم‌کدو ۲۴ هزار تومان است.

وی گفت: فروشندگان نیز پسته کمتری خریداری میکنند زیرا مشتری کمی برای آن وجود دارد. عدهای سرمایهدار و فعالیت آنها موجب بالا رفتن قیمت پسته در بازار شده است.