به گزارش افکار، بر اساس رتبه بندی جدید سازمان مدیریت صنعتی، بانک تجارت میزان فروش خود را از ۴۲ هزار و ۹۶۰میلیارد ریال در سال ۸۹ به حدود ۵۴هزار و ۵۳۲ میلیارد و ۵۰۰ ریال در سال ۹۰ افزایش داده است. بانک تجارت که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از اردیبهشت ماه سال ۸۸ به جمع بانکهای خصوصی کشور پیوسته است در شاخص بالاترین ارزش افزوده نیز با ایجاد ۱۷ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال ارزش افزوده، مکان نهم را در میان شرکت های برتر کسب کرده است.

این بانک همچنین در شاخص بیشترین دارایی هم با داشتن ۵۱۳ هزار و ۳۴۸میلیارد ریال دارایی، در جایگاه چهارم شرکت های برتر کشور قرار گرفته است.

گفتنی است بانک تجارت در دوره های گذشته نیز به عنوان یکی از شرکت های برگزیده جشنواره ملی بهرهوری شناخته شده بود.