به گزارش افکار، این همایش به منظور آشنایی با ویژگیهای کلی بانکداری راستین با رعایت اصول بانکداری اسلامی برگزار شد و دکتر بیژن بیدآباد مشاور ارشد بانکداری اسلامی در این خصوص به سخنرانی پرداخت و اطلاعات کاملی را در خصوص مکانیزم اجرایی بانکداری راستین برای حاضرین ارایه کرد. بانکداری راستین علاوه بر رفع هر گونه شبهه ربا در عملیات بانکی با ایجاد سلامت و اعتماد عمومی و همچنین مکانیزم طراحی شده، میتواند آثار مثبت و مهمی در رشد و رفاه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه را
در پی داشته باشد.

گفتنی است مرکز علمی- کاربردی بانک تجارت از آبان ماه سال ۱۳۹۱ تحت نظارت مستقیم دانشگاه جامع علمی- کاربردی با پذیرش دانشجو در رشته مدیریت امور شعب بانکی مقطع کاردانی آغاز به کار کرد.