به گزارش افکار، از هر ۸ دستگاه خودرویی که با برند سایپا تولید شده، یک دستگاه آن به خارج از کشور صادر شده است. به این ترتیب گروه سایپا به هدفگذاری انجام شده خیلی نزدیک شده است. سایپا امیدوار است با پیش بینی های انجام شده در سال ۱۳۹۲ بتواند از هر ۵ دستگاه محصول با نام و برند سایپا، یکی را صادر کند.

همان طور که در گذشته تغییرات نرخ ارز شرکت سایپا را دچار تهدیدهایی کرده است در این خصوص تلاش به عمل آمد این تهدیدها به فرصت تبدیل شود و بازارها و شرایط جدید گشوده شوند و حاصل این تلاش ها افزایش بازارها و رشد تعداد فروش بوده است.

جوان در خصوص استراتژی خودکفایی ارزی تا سال ۱۳۹۴ که توسط مهندس مدنی مدیر عامل گروه مطرح شده گفت: با توجه به رهنمود مدیر عامل گروه، معاونت صادرات به کمک مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک سایپا به بررسی و مطالعه در بازارهای هدف پرداخته و برنامه ای در این خصوص تدوین شده است. برنامه پلکانی گروه سایپا این است که تا سال ۱۳۹۴ به هدف صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه در سال دست پیدا کند. واقعیت این است که شرایط جدید و نیاز بنگاه های اقتصادی به ارز و برای پوشش دادن مایحتاج به ویژه در خصوص واردات برخی از مواد اولیه، باعثشد شرکت سایپا به سمت خودکفایی ارزی برنامه ریزی کند. امیدوار هستیم که با صادرات خودرو تا سال ۱۹۳۲ نیازهای ارزی گروه خودروسازی سایپا تأمین شود.

معاون صادرات گروه در مورد وضعیت سال آینده گفت: پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازارهای هدفگذاری شده صادر شود. اگر چه در طول چند سال اخیر به دلیل مسائل سیاسی بین المللی به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا، صادرات محصولات سایپا نیز تحت تأثیر قرار گرفت، با این وصف سایپا موفق شد برنامه سال ۱۳۹۱ خود را محقق ساخته و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته و بنا به رهنمود مدیریت ارشد سازمان، تلاش می شود تعداد بازارهای صادراتی افزایش یابد.

جوان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به تولید و سرمایه گذاری در سایپا گفت: آن چه که سایپا برای خریدهای خارجی پیش بینی می کند باید از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شود. اما واقعیت این است که مدیریت صرف منابع و چگونگی هزینه کرد این ارز به معاونت مالی و اقتصادی سایپا باز می گردد و در این خصوص تلاش به عمل آمده توازن و تراز مناسبی بین صادرات محصول و خرید مواد اولیه خارجی برقرار شود اما تحقق این امر نیاز به بهبود تنوع محصول است. با افزوده شدن محصولات جدید مثل سایپا۱۵۱ و خودروی تیبای ۲۱۱ و همچنین توسعه محصول با آپشن های جدید مثل دنده اتوماتیک AMT و سایر آپشن هایی که به زودی روی محصولات نصب خواهد شد برنامه صادرات سایپا نیز محقق خواهد شد.