افکار -

ایراندخت عطاریان در حاشیه بازدید اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ هزار بازنشسته وام ضروری دریافت کرده اند که مبلغ آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

وی تصریح کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت و همچنین سه میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته ۷۶ صندوق بازنشستگی هستند و تا کنون باید برای دریافت مطالبات و همچنین تمامی امور و استردادهای خود به سازمان مراجعه می کردند اما از این پس با افتتاح سامانه جامع شاغلین تمامی کارها و انتقال به صورت الکترونیکی انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه به سازمان بازنشستگی وجود ندارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: تا به امروز یک هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان کشوری ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده است و همچنین در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر از بازنشستگان و خانواده های آنها تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.

وی افزود: تا کنون ۴۲۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری به مراکز زیارتی و سیاحتی در قالب طرح در خانه نمانیم اعزام شدند.