به گزارش افکار، پانزدهمین دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت که شرکت پارس خودرو توانست با رشد ۵۰ درصدی فروش و کسب سهم ۲۰ درصدی از تولید خودروهای سواری جایگاه خود را در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور ارتقا دهد.

این همایش به منظور شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تاثیر گذاری در اقتصاد ملی برگزار شد.

بر اساس این گزارش شرکت پارس خودرو نشان داد، با بهره گیری از نیروهای توانمند خود همواره در مسیر رشد و تعالی سازمانی گام برمی دارد.