افکار -

سیدجواد تقوی در خصوص دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت خودرو در بازار گفت: خودروسازان مکلف شده‌اند تا در ۶ ماه آینده، قیمت تولیدات خود را به قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسانند، در غیر این صورت تخلف بوده و دولت مجدد تصمیم دیگری را اتخاذ خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته قیمت‌های خودرو در بازار باید روند کاهشی داشته باشد و صحبت رئیس‌جمهور در رابطه با انتقادات مطرح شده به قیمت فعلی انواع خودرو در بازار به‌جا بود.

وی تصریح کرد: نقطه نظر رئیس جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری خودروهای تولید خود را متعادل کرده و به تعهدات خود نسبت به دولت پایبند باشند، بنابراین باید در هفته‌های آینده، روند قیمت خودرو کاهشی باشد.

به گزارش مهر، شب گذشته رئیسجمهور در مصاحبه خبری خود، به شدت از روند قیمتی خودرو در بازار انتقاد کرد و اعلام کرد که این روند باید اصلاح شود و قیمتها به حالت تعادل بازگردد؛ این در شرایطی است که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صبح امروز در پاسخ به سوال مهر اعلام کرد که امروز صبح، دستور ویژهای به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بابت بازنگری در قیمت خودرو صادر کرده است.