به گزارش افکار، دستور مهندس جواد نجم الدین پس از تاکیدهای رئیس جمهوری ووزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنگری در قیمت خودرو و در راستای تاکید بر تنظیم بازار و احترام به حقوق و تکریم مصرف کنندگان صادر شده است.

براین اساس پیش بینی می شود قیمت گذاری محصولات تولیدی ایران خودرو با توجه به تنوع محصولات و افزایش تولید و عرضه به شیوه ای جدید صورت پذیرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در دستور خود بر عرضه مستمر و فراوان مدل های مختلف خودرو برای بهبود شرایط بازار تاکید کرده است.

گروه صنعتی ایران خودرو در اسفندماه بیش از ۸۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید و تکمیل وبه بازار عرضه می کند .