مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران گفت: یارانه نان امسال هدفمند و قیمت آرد نیز، واحد می شود. در این راستا طرحی که وزارت بازرگانی پیشنهاد داده، این است که بعد از اینکه رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کرد، وزارت بازرگانی بتواند از همان روز، آرد را با قیمتهای جهانی به نانواها ارایه دهد.

به گزارش مهر، وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون قیمت آرد یارانه ای حدود ۷۵ ریال و قیمت آرد برای آزادپزها، ۴۵۰ تومان است. بنابراین قیمتی که تصور می کنیم بعد از هدفمند کردن یارانه ها اجرایی خواهد شد، بین دو قیمت مذکور خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تصمیم دولت برای جمع آوری کالاهای غیرکیفی تصریح کرد: مدتی است که وزارت بازرگانی، موضوع تقسیم کار ملی را مطرح کرده است تا مشخص شود کالاهای غیرکیفی و غیرضروری، براساس چه معیاری وارد کشور می شوند؛ چراکه برداشت عمومی این است که واردات توسط وزارت بازرگانی صورت می گیرد یا مجوز واردات از سوی این وزارتخانه صادر می شود. در حالی که این، یک نوع اشکال در فهم قانون بوده است که شاید در برخی افراد وجود داشته است.

این عضو کابینه دهم افزود: وزارت بازرگانی مدتی است این اطلاع رسانی را انجام می دهد که در سه مرحله انجام واردات، وزارت بازرگانی در مرحله دوم قرار گرفته است و در مرحله نخست، دستگاههایی هستند که اعلام ضوابط می کنند و یا مجوز می دهند. البته ممکن است برخی دستگاهها فراموش کرده باشند که برخی کالاها، جزو حوزه کار آن ها است و در مورد ضوابط آن، تجدید نظر نکرده اند.

وی از ارایه گزارش به دولت پیرامون این موضوع خبرداد و گفت: از دستگاهها درخواست شد تا اگر می خواهند در ورد ضوابطی که قبلا اعلام کرده اند، تجدیدنظر یا اصلاح و بازنگری کنند، تغییرات را اعمال کرده و ضوابط جدید را به وزارت بازرگانی ارایه دهند.

غضنفری گفت: البته دیدگاههای مختلفی مطرح شد. به این دلیل قرار شد این جلسه ادامه یابد تا دستگاههای مختلف، نظر خود را ارایه دهند. در این میان، برخی دستگاهها نظرشان این است که کار به دست یک دستگاه سپرده شود تا تشخیص دهد که چه کالایی ضروری، کیفی یا غیرکیفی است؛ اما ما معتقدیم که کار، خیلی تخصصی است و باید همه دستگاهها مشارکت داشته باشند. وی ابراز امیدواری کرد که هفته بعد بحث در هیئت دولت دنبال و مصوبه لازم کسب شود.