افکار

- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با اعلام این خبر افزود: بر اساس تغییرات صورت گرفته در امر فروش بلیت، این شرکت تنها بلیت قطارهای خود را عرضه می‌کند و سایر شرکت‌های خصوصی نیز به طور جداگانه و طبق اطلاع رسانی انجام شده از سوی راه آهن برای فروش بلیت قطارهای خود اقدام می کنند.

بر این اساس در مسیر مشهد فروش بلیت قطارهای ویژه پردیس، سبز، سیمرغ، دو طبقه و توس در اختیار شرکت رجاء است اما سایر قطارهای مسیر مشهد از طریق سیستم راه‌آهن فروخته می‌شود. در مسیر شمال، به جز بلیت قطار ساری - مشهد که توسط سامانه راه‌آهن فروخته می‌شود، بلیت بقیه قطارها از طریق شرکت رجاء قابل خریداری است.

برای محور آذربایجان، قطارهای مسیر تهران به شهرهای زنجان، میانه، مراغه و تبریز نیز از طریق سامانه شرکت رجاء عرضه می‌شود. شرکت حمل و نقل ریلی رجاء امسال در مسیر بندرعباس هیچ قطاری ندارد و بلیت همه قطارهای این مسیر از طریق سامانه راه‌آهن و جوپار به فروش می‌رسد.

برخی قطارهای کمربندی همچون بندرعباس - مشهد، یزد - مشهد، کرمان - مشهد، اصفهان - مشهد، در اختیار رجاء نیست. قطار تهران - کرمان رجاء یک روز در میان حرکت و قطار تهران - یزد هر روز مسافران را منتقل می‌کند و قطار تهران - زاهدان در هفته دو بار در این مسیر تردد خواهد کرد.

فروش بلیت قطارهای نوروزی، برای حد فاصل تاریخ های ۲۴ اسفند ۹۱ لغایت ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۲ بوده که مجموعا ۲۲ روز را شامل می شود. روابط عمومی رجاء از هموطنان گرامی درخواست کرد بعد از دریافت بلیت آن را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، سریعا موضوع را به مسئول فروش اطلاع دهند. بلیتهای غیرهمنام یا مخدوش، اعتبار ندارد و دارندگان اینگونه بلیتها، مسافر بدون بلیت تلقی می شوند و از سوار شدن آنها به قطار جلوگیری خواهد شد.