در حالی از صبح امروز ۳۰ مرداد ماه انتشار اولین مرحله اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه فازهای پارس جنوبی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد که تمامی این اوراق ظرف مدت دو ساعت به فروش رفت.
شرکت ملی نفت ایران قصد دارد برای تامین بخشی از منابع مالی فازهای پارس جنوبی تا پایان سالجاری در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای توسعه این میدان مشترک گازی عرضه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اوراق در ۶ مرحله عرضه خواهد شد که اولین مرحله از روز جاری و دومین مرحله انتشار اوراق از ۲۰ شهریور ماه امسال در سراسر کشور آغاز شده است.

مسئولیت، عاملیت و کارگزاری فروش مرحله اول اوراق مشارکت ریالی به ارزش تقریبی یکهزار میلیارد تومان به بانک صادرات واگذار شده است و شرکت ملی نفت به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی جهان پرداخت اصل، سود و بازخرید پیش از سررسید این اوراق را تضمین می کند.

همچنین امسال علاوه بر انتشار اوراق مشارکت ریالی، قرار است در مجموع سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر شود. اعتبار این اوراق مشارکت سه ساله بوده و در صورتی که سرمایه گذار در طول مدت انتشار اوراق اقدام به فروش آنها نکند، حدود ۱۶ درصد سود به صورت معاف از مالیات به این اوراق اختصاص می یابد ضمن اینکه در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید سود آنها با نرخ ۱۵.۵ درصد محاسبه می شود.

نرخ سود بالا، ریسک صفر درصدی و پرداخت اصل و سود اوراق توسط بانک صادرات، نقل انتقال بدون محدودیت و معافیت از مالیات از جمله مزیتهای انتشار اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی است.