رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این رشد در بخش درآمدهای مالیاتهای مستقیم ۲۲ درصد، در بخش مالیاتهای ارزش افزوده و کالا و خدمات ۳۳ درصد بوده است، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته که رشد مالیاتهای مستقیم ۲۴ درصد و کالا و خدمات ۶۲ درصد بوده است.

به گزارش مهر، وی از ارائه بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: این تعداد اظهار نامه مالیاتی نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که اگر فضای مناسب برای مردم فراهم شود حاضر به پرداخت مالیات هستند.

طرح جامع مالیاتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه های امسال سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از طرحهایی که در طی ۱۰ سال اخیر مطرح و بلاتکلیف بوده، از اردیبهشت ماه امسال به صورت جدی آغاز شده است. همچنین حدود ۱۰ روز پیش طرح جدید دیگری توسط این سازمان به صورت پایلوت برای ارائه خدمات به مودیان به بهره برداری رسید که اگر تا پایان امسال در سراسر کشور پیاده سازی شود بخش اعظمی از مراجعات، نیازها و معطلی مردم در ادارات سازمان کاهش خواهد یافت.