گروه اقتصادی:

مسکن این روزها در سایه سرگرم شدن برخی ذهن ها به گرانی خودرو و سکه و دلار بی سر و صدا خود را بالا کشیده است و این در حالی است که بر اساس آمار منابع رسمی(بانک مرکزی) متوسط سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استانهای مختلف بین ۱۷ تا ۴۵ درصد است که این سهم در استانهای ایلام و تهران به ترتیب کمترین و بیشترین است.

به گزارشافکار نیوز، هر چند که همین آمار رسمی هم نشان از اهمیت مسکن و نقش آن در زندگی ایرانیان دارد، اما در واقعیت نقش آن در سبد هزینه های برخی از خانواده بسیار بیشتر از ۴۵ درصد است، که در تهران یک خانواده گاهی مجبور است تا ۷۰ درصد درآمدش را به مسکن اختصاص دهد.

اینکه چه عامل یا عواملی و چه دست هایی در این گرانی های بی حساب مسکن نقش دارند موضوعی است که باید کارشناسانه و مبسوط بدان پرداخت. اما در این میان ساخت مسکن مهر را باید از اقدامات مثبت دولت در رفع دغدغه مسکن بخشی از جامعه دانست. مسکنی که طی آن زمین های رایگان در اختیار مردم قرار گرفتند تا تنها با پرداخت هزینه ساخت، تعداد زیادی از مردمی که در حسرت خانه دار شدن بودند صاحب خانه شوند.

هرچند که در این حوزه مشکلات زیادی هم اعم از شرایط رفاهی و زندگی شهرک های مسکن مهر و کیفیت این سازه ها وجود دارد اما اصل موضوع و ایده و اجرا قابل دفاع و مثبت است که می توانست از سالها قبل اجرایی شود؛ چرا که شاید در نگاه اول تصور شود، ایده این موضوع از طرف دولت نهم بوده است در حالی که در واقع سه دهه قبل شهید مظلوم آیت الله بهشتی ایده چنین موضوعی را در خانه دار شدن مردم مطرح کرده بود.

شهید بهشتی سالها قبل در زمینه مسکن با اشاره به اهمیت آن به نکاتی اشاره می کند که باید رعایت شود که اگر همان سالها رعایت می شد دیگر الان موضوعی به نام مشکل مسکن و به تبع آن بسیاری از مشکلات دیگر وجود نداشت.

وی این نکات را در سالهای ابتدایی انقلاب اینگونه ذکر می کند:
۱ - زمین به صورت رایگان و فقط با پرداخت مبلغ لازم برای تامین خدمات شهری در اختیار کسانی که مسکن شخصی ندارند گذارده شود.

۲ - وام مسکن بدون هیچ گونه بهره و فقط با کارمزد واقعی در حدود هزینه های لازم برای دادن و پس گرفتن وام پرداخت شود.

۳ - اولویت با شیوه معماری بومی و لوازم ساختمانی بومی است که هم با شرایط جوی مناسب تر است و هم تولید آن در سطح گسترده آسان، البته با رعایت قطعی مسائل فنی مربوز به پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله در همه مناطق، زیرا تجربه نشان داده است که تقزیبا همه بخش های کشور در میدان خطر زلزله است.

۴ - اولویت قطعی برای روستاها و شهرهای کوچک باشد.

شهید بهشتی در این گفتار خود نکات دقیق دیگری هم ذکر می کند که نشان می دهد حتی طرح موجود نیز با آن ایده فاصله دارد و اگر آن شیوه معماری با ظرافت های خاص مد نظر مورد توجه قرار می گرفت آثار مثبت روحی و روانی جانبی فراوانی نیز به همراه خود می آورد، که متاسفانه از ایده شهید بزرگوار چندان که باید استفاده نشده است.