به گزارش افکار، فروش این اوراق از روز شنبه ۱۲ اسفند ۹۱ آغاز شده. سود علیالحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی مرحله سوم ۲۰ درصد در سال بوده که طی مقاطع سه ماهه در شعب فروشنده پرداخت می شود .

اوراق مذکور یکساله و معاف از مالیات بوده و قابل بازخرید در شعب فروشنده اوراق است. نرخ بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی مرحله سوم ۷۵/۱۹ درصد خواهد بود.

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شعب فروشنده اوراق مشارکت می توانند به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانیwww. tejaratbank. ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.