به گزارشافکارنیوز،با توجه به اینکه هر ساله به جهت برنامه کالیبراسیون دستگاه‌ها و تعمیرات خطوط تولید، از دهه آخراسفند تولید خودرو متوقف می‌گردید امسال با توجه به نیاز بازار تا پایان روز ۲۸ اسفند خطوط تولید سایپا به تولید خودرو می‌پردازند.

وی گفت: سعی می‌کنیم ابتدا خودروهای نقاط دور دست را با اولویت ارسال کنیم تا در روزهای پایانی سال نیز خودرو به مشتریان تحویل شود.

مدنی به انجام بیمه و شماره گذاری در فرآیند فروش خودرو اشاره کرد و گفت: از آنجا که در این دو مقوله صرفا خودروساز به عنوان رابط به جهت راحتی بیشتر مشتری عمل می‌کند انشاءا.. با همکاری بیشتر این دو نهاد بتوانیم تعداد بیشتری خودرو به دست مشتریان برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای تولید خودرو در تغییرات اقتصادی امسال افزود: هدایت موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و توجه خاص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به امر تولید ملی سبب شد با تمام مشکلاتی که از سوی نظام بانکی و بورس کالا که تحت نظر سازمان بورس برای این صنعت به وجود آمده کاهش تولید خودرو متوقف و افزایش آن شکل بگیرد. مدنی در پایان تصریح کرد: دغدغه ما خودروسازان حفظ اشتغال در این صنعت استراتژیک است و میدانیم که رضایت مشتری از قیمت خودرو و خدمات ضامن بقای این صنعت است؛ بنابراين در شرایط به وجود آمده با همه مشکلاتی که تحریمهای بینالمللی برای بخش صنعت خصوصا خودروسازی ایجاد كرده، تلاش میکنیم بهترین و بیشترین تولید را داشته باشیم، ولی انتظار داریم سیستم بانکی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همکاری لازم همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع تولید ملی باشند.