به گزارش افکارنیوز،مطالعاتی با عنوان " Hurun Global Rich List " گویای آن است که حدود ۱۴۵۳ میلیاردر در جهان وجود دارند که نیمی از آن ها در ایالات متحده آمریکا و چین سکونت دارند.


نام ۱۰ میلیاردر اول جهان از دهمین به اولین به ترتیب زیر است: میلیاردر دهم: لیلیان بتن کورت با ۳۰ میلیارد دلار میلیاردر نهم و هشتم: دیوید کوچ و چارلز کوچ که ثروت هر کدام از آن ها ۳۱ میلیارد دلار است میلیاردر هفتم: لی کا شینگ با ۳۲ میلیارد دلار میلیاردر ششم: لاری الیسون با ۴۳ میلیارد دلار میلیاردر پنجم: برنارد ارنولت با ۵۱ میلیارد دلار میلیاردر چهارم: بیل گیتس با ۵۴ میلیارد دلار میلیاردر سوم: آمانکو اورتیگا: با ۵۸ ملیارد دلار میلیاردر دوم: وارن باویت با ۵۸ میلیارد دلار میلیاردر اول: کارلوس سلیم هیلو و خانواده اش با ۶۶ میلیارد دلار لازم به ذکر است که این افراد از لقب میلیونر به میلیاردر ترقی یافتند.