به گزارشافکارنیوز، بر اساس شکایت تعدادی از تجار مشهور کشور به مسئولان ارشد دولتی، یکی از دستگاههای اجرایی مرتبط با صادرات و واردات کالا به کشور، طی ماههای اخیر با تغییر رویه خود، نرخ خدمات خود را به صورت دلاری و برخی دیگر از ارزها دریافت میکند و این در حالی است که قبل از این مدت، نرخ خدمات فوق بر اساس تبدیل نرخ ارز مرجع محاسبه و به صورت ریالی دریافت میشد. تجار مذکور در شکوائیه خود تاکید کردهاند که این اقدام باعث افزایش قابل توجه هزینههای واردات و صادرات کالاها شده است.