به گزارشافکارنیوز،مجید صنیعی امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد انتشار اسکناس‌های جدید و درشت توسط این بانک و توقف انتشار چک پول ۵۰ هزار تومانی گفت: طرح‌هایی برای انتشار اسکانس‌های درشت ۲۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی آماده شده است که در صورت موافقت و نهایی شدن آن و اخذ مجوز چاپ و انتشار به ترتیب وارد بازار خواهد شد.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه در ابتدای امر اسکناس ۲۰ هزار تومانی و پس از آن با فاصله‌ی دو ساله اسکناس ۵۰ هزار تومانی به میزان کافی وارد بازار خواهد شد، افزود: حتی اگر اسکناس‌های ۵۰ هزار تومانی هم وارد بازار کنیم، ایران چک ۵۰ هزار تومانی همچنان منتشر می شود، زیرا براساس بودجه سال گذشته و سال جاری چاپ و انتشار چک پول ۵۰ هزار تومانی قانونی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی قصد دارد با توجه به موارد مذکور چاپ و انتشار چک پول‌ها را دوباره بر عهده بانک ها بگذارد؟ گفت: به هیچ عنوان این موضوع برگشت پذیر نیست و چاپ اسکناس توسط بانکها انجام نخواهد شد و بانکها به هیچ وجه چکهای مسافرتی نخواهند داشت و فقط چاپ و انتشار آن توسط بانک مرکزی با ساز و کارها و ابزارهای در نظر گرفته منتشر می شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد طرح اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط چاپخانه به بانک مرکزی داده شده که شامل رنگ، قالب، اندازه و طرح پشت و روی اسکناس و سناریوهای مختلف است. در عین حال، نیاز به اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط بانک مرکزی اعلام شده و جامعه به شرایطی رسیده است که نیاز به این اسکناس درشت را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آخرین اسکناس درشت چاپ شده توسط این بانک ۱۰ هزار تومانی است، اگر قرار باشد اسکناس جدید وارد بازار شود، در ابتدا اسکناس ۲۰ هزار تومانی و پس از آن اسکناس ۵۰ هزار تومانی در صورت موافقت وزارت اقتصاد خواهد بود.

وی از ضرب سکه دو هزار ریالی با طرحی جدید به مناسبت سند چشم انداز به تعداد ۱۵ میلیون قطعه به صورت یادبود ضرب کرد، همچنین سکه جدید یک هزار ریالی با آلیاژ جدید مزین به بارگاه شاهچراغ به صورت انبوه ضرب می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی از تجهیز تمام دستگاه های خودپرداز به اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی در سال ۹۱ خبر داد و گفت: در سال ۹۱ طرح پشت اسکناس ۵ هزار ریالی جدیدتر کردیم و طرح جدید دیگری در صورت گذراندن مراحل تصویب در سال آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بانک مرکزی به دنبال رفرم پولی است. در سال ۸۶ و ۸۷ رفرم پولی با به صورت مستمر پیگیری کردیم. ارزش پول ملی به مراتب کاهش یافته و ضعیف شده است، به همین دلیل به سمت ساماندهی نظامهای پرداخت می رویم.

صنیعی، هزینه تولید اسكناس ۱۰۰ هزار ریالی را ۶۷ الی ۸۰ تومان اعلام كرد و در مورد هزینه امحای اسكناس گفت: در سال جاری هزینه امحای هر قطعه اسكناس ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی ۲۴ تا ۲۵ تومان تمام شده، این در حالی است كه در حال حاضر ۶۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحا شده و هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسكناس از ابتدای سال تا پایان سال امحا میشود.