به گزارش افکارنیوز،براساس تازه‌ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی بانک ملت با فروش ۹۹۵۹۷.۹ میلیارد ریال عنوان پرفروش‌ترین بانک کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد.

بانک پارسیان با ۷۱۴۸۴.۶ میلیارد ریال و بانک مسکن با ۶۶۲۶۰.۵ نیز در رده‌های دوم و سوم پرفروش‌ترین بانک‌های ایران قرار گرفتند.

همچنین بانک‌های صادرات، تجارت، موسسه مالی و اعتباری مهر، پاسارگاد، سپه، سامان، قوامین، اقتصاد نوین، صنعت و معدن، انصار، سینا، کارآفرین، شهر، تات، دی، توسعه تعاون، گردشگری و ایران زمین نیز از نظر فروش در رده‌های بعدی جای گرفتند.

کمترین میزان فروش در بین بانک‌های کشور متعلق به بانک ایران زمین به میزان ۷۵۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

در رده‌بندی قبلی سازمان مدیریت صنعتی ایران براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ بانک‌های صادرات، پارسیان و ملت سه بانک پرفروش کشور شناخته شده بودند. همچنین آمار نشان می‌دهد که در سال فروش تمامی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری با رشد مواجه شده است.

از نکات جالب توجه در رده‌بندی امسال سازمان مدیریت صنعتی می‌توان به حذف نام بانک ملی از فهرست ۴۰۰ شرکت پرفروش کشور اشاره کرد. این در حالی است که بانک ملی در رده‌بندی سال ۱۳۸۹ از نظر فروش در رده چهارم قرار گرفته بود. دلیل غیبت بانک ملی در رده‌بندی امسال سازمان مدیریت صنعتی مشخص نیست.

میزان فروش بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری کشور در سال ۱۳۹۰ به شرح زیر است:

(اعداد به میلیارد ریال است)

۱ - بانک ملت، ۹۹۵۹۷.۹

۲ - بانک پارسیان، ۷۱۴۸۴.۶

۳ - بانک مسکن، ۶۶۲۶۰.۵

۴ - بانک صادرات، ۵۹۷۲۰.۶

۵ - بانک تجارت، ۵۴۵۳۲.۵

۶ - موسسه مالی و اعتباری مهر، ۴۸۰۸۴.۱

۷ - بانک پاسارگاد، ۴۷۶۰۴.۴

۸ - بانک سپه، ۳۵۴۲۷.۷

۹ - بانک سامان، ۲۹۵۰۹.۲

۱۰ - بانک قوامین، ۲۷۴۲۴.۹

۱۱ - بانک اقتصاد نوین، ۲۳۴۵۸.۷

۱۲ - بانک صنعت و معدن، ۱۴۰۷۷.۱

۱۳ - بانک انصار، ۱۳۹۱۷.۸

۱۴ - بانک سینا، ۹۹۷۰.۰

۱۵ - بانک کارآفرین، ۸۵۴۳.۵

۱۶ - بانک شهر، ۶۱۰۴.۹

۱۷ - بانک تات، ۴۷۶۹.۰

۱۸ - بانک دی، ۱۹۵۰.۲

۱۹ - بانک توسعه تعاون، ۱۷۰۹.۷

۲۰ - بانک گردشگری، ۱۲۸۴.۹

۲۱- بانک ایران زمین، ۷۵۲.۶