به گزارش افکار ، عرضه این اوراق از روز سه شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ در کلیه شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور آغاز خواهد شد. اوراق مشارکت شرکت آب و فاضلاب خوزستان ۴ ساله، بینام ، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات بوده و سود علیالحساب اوراق نیز ۲۰ درصد در سال است که هر سه ماه یکبار در شعب فروشنده پرداخت خواهد شد . همچنین امکان بازخرید اوراق علاوه برشعب بانک تجارت ، در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز وجود دارد .

نرخ سود علی الحساب بازخرید قبل از سررسید این اوراق تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن(یکسال و بیشتر) ۵/۱۹ درصد خواهد بود.

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شعب فروشنده اوراق مشارکت می توانند به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانیwww. tejaratbank. ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.