به گزارشافکارنیوز،تعدادی از پیمانکاران مسکن‌مهر در شهر جدید پرند با رفتار خارج از چارچوب و غیرقانونی در برخورد با پیش‌خریدارانی که از سال۸۸ به امید صاحب‌خانه شدن، پول واریز کرده‌اند، اهداف ارزشمند طرح ملی مسکن‌مهر را زیر سوال برده‌اند.

یکی از همین پیمانکاران در پاسخ به خواسته به حق تعدادی از اعضای یکی از تعاونی‌های مسکن‌مهر که از فروردین سال۹۰ نامه تحویل واحد خود را در دست دارد، اخیرا اعلام کرده است: «به شما واحد واگذار نمی‌کنم، واحدها را به کس دیگری فروخته‌ام، بروید از هر کسی که پول به او داده‌اید واحد بگیرید.»

این تعاونی‌ سال۸۸ به‌واسطه دستورالعملی که وزارت مسکن و وزارت تعاون تصویب و ابلاغ کردند، پول نقد همه اعضای خود را به حساب اتحادیه مسکن‌مهر شهر تهران واریز کرد تا اتحادیه با انتقال آورده نقدی اعضا به حساب پیمانکار سازنده مسکن‌مهر در پرند، واحدها را از او گرفته و به تعاونی‌ها واگذار کند.

اکنون حدود دو سال است که اتحادیه نامه تحویل واحدها را به دست اعضا داده است و گفته می‌شود پول اعضا را نیز به حساب پیمانکار منتقل کرده، اما در این میان، پیمانکار مدعی است که هیچ پولی به او داده نشده و از واگذاری واحد سر باز می‌زند و اتحادیه هم توان پاسخگویی به اعضای تعاونی را ندارد.

این گره پیچیده در پرند در شرایطی به‌وجود آمده که وزارت راه‌وشهرسازی بارها و بارها اعلام کرده است: «پیمانکاران مسکن‌مهر مکلفند سر موقع واحدها را ساخته و به افرادی که دولت آنها را واجد شرایط مسکن‌مهر اعلام کرده است، واگذار کنند.»

اكنون اعضاي اين تعاوني از شخص رييسجمهور و وزير راهوشهرسازي درخواست دارند نسبت به برخورد جدي با عاملان اقدامات غيرقانوني در پرند كه اجازه دادهاند واحدهاي مسكونيمهر به افرادي غير از واجدينشرايط و خريداران اوليه، واگذار شود، برخورد كنند.