به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا امیری‌مقدم در یک نشست خبری با اشاره به تغییر در فرآیند معاینه فنی خودروها گفت: در ده سال اخیر بیشترین بازرسی حین ساخت قطعات، تکمیل خودرو و خدمات پس از فروش تعمیرگاهی صورت می‌گرفت، به این معنا که تا زمانیکه خودرو در دوره گارانتی قرار داشت، این عملیات صورت می‌گرفت؛ اما هم اکنون مراکز معاینه فنی در تهران برای بازرسی فنی خودرو تحت اختیار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفته است.

معاون فنی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: بر همین اساس این شرکت بازرسی کیفیت خودرو را در یک دوره کاری انجام می‌دهد؛ به این معنا که اگرچه در گذشته ابتدا خودرو را در طول دوره گارانتی چک می‌کرد اما هم اکنون اگر با خودرو مسافتی نیز طی شود می توان معاینه فنی را صورت داد و خودرو را کنترل کرد که در نهایت، ایرادات شناسایی و اصلاح می‌شود.

وی تصریح کرد: تا پیش از این، گزارشهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر مبنای بازرسی از خودروهای نو بود، اما با کمک سیستم جدید می توان گزارش فنی از خودروهایی داد که حتی بیش از ۴۰ هزار کیلومتر کار کرده اند و این باعثمی شود که ایرادات به خوبی شناسایی شود.

به گفته امیری‌مقدم، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مراکز معاینه فنی حضور دارد و چنانچه خودرویی ایراد داشته باشد، مانع از صدور برگه معاینه فنی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که روند کیفی سازی خودروهای داخلی را چطور ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: روند کیفی سازی خودروها یک بهبود مستمر است و این فرآیند قابل توقف نیست؛ این درحالی است که کیفی سازی خودروها در سالهای اخیر روند رو به رشد داشته ولی بازرسی صورت می گیرد مشکل قطعات خودرو در فرآیند تولید نیز استخراج شود.

امیری مقدم خاطرنشان کرد: بومی سازی یک قطعه در داخل کشور می تواند بدون افت کیفیت صورت گیرد و اگر فرآیند ساخت مواد کنترل شده باشد، مشکلی بوجود نخواهد آمد. این درحالی است که هم اکنون شرکتهای قطعه ساز ایرانی به کشورهای اروپایی، قطعه صادر می کنند.

معاون فنی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران همچنین در مورد بازرسی ادواری آسانسورها نیز گفت: یکی از موضوعاتی که منجر به بروز حوادثخطرناک در آسانسورها می شود، نبود بازرسی ادواری است که این کار متفاوت با کار پیمانکار آسانسور است، بر همین اساس ساختمانهایی که پیمانکار آسانسور دارند ولی به موضوع بازرسی ادواری آسانسور توجهی ندارند، چنانچه دچار حادثه شوند، مدیر ساختمان مسئول است.

وی اظهار داشت: بر این اساس سالانه یکبار باید بازرسی ادواری آسانسور را انجام داد که بر همین مبنا مدیران ساختمانهای مسکونی و اداری می توانند به شرکتهای بازرسی کیفیت مراجعه کنند.

به گفته امیری مقدم، قطعات بی کیفیت آسانسورها و ورود قطعات متفرقه به این صنعت، منجر به بروز حوادث زیادی شده است که بر این اساس باید با بازرسی ادواری جلوی آن را گرفت.