به گزارش افکارنیوز،سید محمد کریمی اظهار کرد: در سال گذشته اگر کسی می‌خواست خودروی خود را با حداقل قیمت بیمه کند از بیمه‌کردن راننده خودرو خوداری می‌کرد.

وی افزود: هم‌چنین شرکت‌های بیمه با یادداشتی که از فرد بیمه‌گذار می‌گرفت حق بیمه شخص ثالثرا براساس حداقل محاسبه کرده و حق بیمه راننده خودرو را لحاظ نمی‌کرد اما از سال ۹۲ چنین کاری ممنوع اعلام شده است.

رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: برهمین اساس هیچ شرکت‌ بیمه‌ای حق ندارد یادداشتی مبنی بر نخواستن بیمه‌نامه راننده از فرد بیمه‌گذار بگیرد و موظف هستند راننده خودرو را نیز در بیمه‌نامه شخص ثالثلحاظ کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: در بیشتر تصادفات راننده خودرو که مقصر هم ممکن است باشد آسیب‌دیده و یا فوت می‌کند و خانواده آنها اگر بیمه‌نامه شخص ثالثهمراه با بیمه راننده نباشد هیچ حق بیمه‌ای دریافت نخواهند کرد، بنابراین این اجبار بیمه راننده خانواده‌ها را نجات خواهد داد.

براساس مصوبه شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی شرکتهای بیمه موظف شدند که رانندگان خودروها را نیز بیمه شخص ثالث کنند که براین اساس حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای خودروهای سواری ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان، اتوبوس و بارکش ۱۵۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳۸ هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.