به گزارش افکارنیوز،سازمان حمایت در پاسخ به یکی از گزارشهای میدانی فارس با عنوان «افزایش قیمت گوشت گوساله و مرغ / مرغ ۶۵۰۰ تومان» که به موضوع قیمت‌ها در بازار اشاره داشت، آورده است: کاهش عرضه دام، قاچاق دام زنده و افزایش تقاضا در ایام پایانی سال افزایش قیمت گوشت قرمز را بدنبال داشته است، ضمناً بدلیل اینکه امکان جایگزینی گوشت مرغ و به تبع شرایط قیمتی در بازار گوشت قرمز تقاضا و قیمت گوشت قرمز نیز افزایش یافته است.

این سازمان افزود: علی ایحال علاوه بر برنامهریزی جهت ساماندهی بازار گوشت قرمز و مقابله با پدیده قاچاق دام زنده، ساماندهی و تسهیل امر واردات گوشت قرمز منجمد و دام زنده، عرضه گسترده مرغ منجمد ذخیره شده توسط شرکت پشتیبانی (با قیمت مناسب) در دستور کار قرار گرفته و امید است در روزهای پایانی سال در بازار مواد پروتئینی کشور را شاهد باشیم.