امردمسالاری نوشت:
نعیم آبادی ، امام جمعه بندرعباس با اشاره به اهمیت آموزش فرهنگ کار ، گفت: وارد کردن تخم مرغ از کشور چین برای کشور ما ننگ است و اگر فرهنگ کار به خوبی در جامعه آموزش داده می شد کشور ما با چنین مشکلی مواجه نبود.