دکتر پيمان نوري بروجردي، رياست هيات مديره و مدير عاملي بانک رفاه از سال ۸۵ تا کنون، عضو موظف هيأت مديره بانک مسکن از سال ۷۸ تا ۸۵، رييس هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري مسکن (تا خردادماه ۸۵)، نماينده دولت و رييس هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي از سال ۸۴، رييس کميته مبارزه با پولشويي، رييس هيأت عالي پژوهش بانک مسکن و عضو کميته فني آموزش ديوان محاسبات کشور را در کارنامه سوابق شغلي خود داشته است.

به گزارش ایسنا، وی عضویت بنیاد کیفیت اروپا، حسابدار و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو شورای سردبیری نشریه دانش حسابداری ارگان دیوان محاسبات کشور، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو هیأت داوری مؤسسه بین المللی BID بوده است.

پیمان نوری بروجردی موضوعات متفاوتی را در نظام بانکداری طراحی و تدوین کرده است از جمله می توان به تدوین و طراحی متدولوژی تفکیک سود سپرده گذاران دولت در حساب های سرمایه گذاری، استقرار نظام حسابداری تعهدی در گزارشات مالی بانک مسکن، مدیریت دقیق نقدینگی و ریسک در بانک رفاه و کسب رتبه نخست مشتری مداری توسط بانک رفاه اشاره کرد.

وی دارای مدرک دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری، مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی و دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است.

بر اساس اعلام شادا دکتر حيدري کردزنگنه پس از چهار دهه خدمت به درجه بازنشستگي نائل آمد و به عنوان مشاور وزير اقتصاد منصوب شد.