به گزارش افکارنیوز، فرشاد حیدری با بیان این مطلب تاکید کرد: باید با انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های پولی نرخ تورم را مهار کرد.

وی درباره کنترل نرخ تورم گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از باب انتشار اوراق مشارکت و یا پیش فروش سکه می تواند در جمع کردن نقدینگی اثر بگذارد.

حیدری با بیان اینکه ‌از پیش فروش سکه مثل دور گذشته استقبال نشد درباره دلایل این موضوع گفت: تقریبا فاصله بین نرخ روز و نرخ پیش فروش سکه کم بود، بنابراین همین موضوع تمایلی برای خریداران ایجاد نکرد که در حد وسیعی استقبال شود.

وی گفت: از باب منابع و مصارف امروز بانک ملی با حدود ۷۳۹ هزار میلیارد ریال منابع و در حدود ۶۴۰ هزار میلیارد ریال مصارف در صدر شبکه بانکی کشور قرار دارد.

مدیرعامل بانک ملی خبر داد: در آبان ماه امسال مطالبات بانک ۱۷۵ هزار میلیارد ریال شد که از آبان ماه تاکنون بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال وصول و تعیین تکلیف شده و میتوان گفت امروز میزان مطالبات ما کمتر از مانده سال گذشته است.