به گزارش افکارنیوز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیحاتی را درخصوص قیمت بالاتر تخم‌مرغ در برخی سوپرمارکت‌ها نسبت به نرخ مصوب ارائه کرد.

درپی گزارش منتشر شده در ایسنا با عنوان " قیمت تخم مرغ در سوپرمارکت‌ها بالاتر از نرخ مصوب "، سازمان حمایت اعلام کرد: ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد علیرغم این که قیمت تخم مرغ براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود با توجه به تفاهم اخیر اتحادیه صنفی ذیربط با این وزارتخانه برای رعایت سقف قیمتی ۳۷۰۰۰ ریالی برای هر کیلوگرم تخم مرغ(درب مغازه) و فراتر نرفتن بهای تخم مرغ از سقف قیمتی مزبور در برخی استان‌های مربوطه موظف شده است با عرضه گسترده تخم مرغ با قیمتی پایین‌تر از سقف قیمتی تعهد شده بهای این کالا را متعادل نماید.

در ادامه این توضیحات آمده است: لازم به ذکر است برخی فروشگاهها، اقدام به فروش تخم مرغ شناسنامهدار بسته بندی شده مینمایند که بهای این کالا به علت هزینههای بیشتر تولید آن از بهای تخم مرغ معمولی بیشتر است.