به گزارش افکارنیوز، احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن اسلامی اتحادیه بازار و اصناف به تشریح برنامه‌های این جامعه برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و اظهار داشت: جامعه اتحادیه بازار و اصناف لیستی ۴۱ نفره را برای انتخابات شوراهای آتی به جبهه پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که لیست قطعی جبهه پیروان برای انتخابات شوراها کی مشخص میشود، گفت: لیست کلی مجدا برای تمام تشکلها فرستاده میشود و تشکل های مختلف نیز کاندیدای دیگر تشکلها را مورد بازنگری قرار میدهند و از بین آن ۳۱ را انتخاب میکنند.